Energioptimering

Rådgivning + Analys = Rätt kompressor för rätt ändamål.

Vid en energioptimering görs en loggning av kompressor för att se hur mycket luft som kund använder och även visar onödiga luftläckor.

Vi presenterar en fullständig analys med staplar och diagram hur mycket tryckluft som gått åt dygnet runt under en relevant mätperiod som ska pågå minst 10 dygn, sedan simulerar vi olika alternativ och visar er de mest energieffektiva lösningarna.

Läcksökning med ultraljud för konstaterande och åtgärdande av luftläckage samt omhändertagande av förbrukade filter för deponi är ytterligare några exempel.

Vi utför även riskanalyser av tryckluftsanläggningar, har verktyg för Daggpunktsmätning i tryckluftsystem och självklart instrument för dataloggning av kompressorer.

KAESER har en egen patenterad profil på skruvarna vilket innebär att dom producerar mer tryckluft med mindre energi gentemot alla andra fabrikat.

Läs mer om Sigmaprofilen här

Vi kommer gärna och förklarar mer…

Ta kontakt för att boka tid för demonstrationsbesök.
Maila kontakt@tryckluftservice.com eller ring 054-53 04 49

Mindre klimatpåverkan med Kaeser kompressorer

 

Energioptimering ADA, Kaeser Air Demand Analysis, och KESS, Kaeser Energi-Spar-System